O nás

  • recenzie.SME.sk - Vám pomáha nájsť najkvalitnejšie produkty na základe odborných hodnotení a testov.
  • recenzie.SME.sk - je denne aktualizovaný agregátor technologických recenzií produktov, ktoré sú publikované na domácich a zahraničných odborných portáloch. Obsahuje zoznam všetkých kvalitných odborných recenzií, ktoré sa objavia na internete. Jednotlivé recenzie sú prehľadne roztriedené podľa značky, typu techniky a roku, kedy bol výrobok uvedený na trh.
  • Aktuálne pre vás zbierame recenzie fototechniky, mobilov, tabletov, notebookovtelevízorov, herných konzol, kamierexterných diskov a postupne budeme pridávať ďalšie druhy výrobkov.
  • smeSkóre - priemerné hodnotenie, ktoré prideľujeme každému produktu na základe jednotlivých odborných hodnotení. Hodnotenie smeSkóre prideľujeme v rozsahu 0 - 100 bodov.

Českú verziu služby recenzií nájdete na adrese proRecenze.cz

Ďalšie produkty a ich ceny nájdete aj na Stojizato.sme.sk

RECENZIE HOTELOV nájdete na našom partnerskom webe Dovolenka.sme.sk.