Najlepšie produkty uvedené na trh v roku 2017 podľa publikovaných odborných hodnotení a testov

Služba Recenzie.sme.sk, na základe 5672 zozbieraných odborných recenzií a testov k 856 produktom uvedeným na trhu v roku 2017, pridelila produktom s najvyšším priemerným hodnotením certifikát “Ocenený expertmi”.

Certifikát

Ocenený expertmi 2017

bol pridelený produktom v 17 kategóriách

Súhlasíš, alebo nesúhlasíš s víťazmi?