Najlepšie produkty uvedené na trh v roku 2016 podľa publikovaných odborných hodnotení a testov

Služba Recenzie.sme.sk, na základe 6799 zozbieraných odborných recenzií a testov k 1136 produktom uvedeným na trhu v roku 2016, pridelila produktom s najvyšším priemerným hodnotením certifikát “Ocenený expertmi”.

Certifikát

Ocenený expertmi 2016

bol pridelený produktom v 20 kategóriách

Súhlasíš, alebo nesúhlasíš s víťazmi?