Najlepšie produkty uvedené na trh v roku 2015 podľa publikovaných odborných hodnotení a testov

Služba Recenzie.sme.sk, na základe 6265 zozbieraných odborných recenzií a testov k 1240 produktom uvedeným na trhu v roku 2015, pridelila produktom s najvyšším priemerným hodnotením certifikát “Ocenený expertmi”.

Certifikát

Ocenený expertmi 2015

bol pridelený produktom v 13 kategóriách

Súhlasíš, alebo nesúhlasíš s víťazmi?