Televízory

Vyhlásili sme víťazov o najlepší produkt uvedený na trh v roku 2015 na základe odborných recenzií.

Služba Recenzie.sme.sk, na základe 6265 zozbieraných odborných recenzií a testov k 1240 produktom uvedeným na trhu v roku 2015, pridelila produktom s najvyšším priemerným hodnotením certifikát “Ocenený expertmi”.
Viac informácií

Najlepšie LED Televízory

Najlepšie OLED

Najlepšie Ultra HD

Hlavné kategórie Televízory

Ultra HD Ohnuté Televízory OLED LED Televízory LCD Televízory