Externé disky

Vyhlásili sme víťazov o najlepší produkt uvedený na trh v roku 2015 na základe odborných recenzií.

Služba Recenzie.sme.sk, na základe 6265 zozbieraných odborných recenzií a testov k 1240 produktom uvedeným na trhu v roku 2015, pridelila produktom s najvyšším priemerným hodnotením certifikát “Ocenený expertmi”.
Viac informácií

Najlepšie Externé HDD disky

Najlepšie Externé SSD disky

Najlepšie USB Flash disky

Hlavné kategórie Externé disky

Externé HDD disky Externé SSD disky USB Flash disky NAS Disky